Hoppa till innehåll

Kaupthings Riskfonder optimerar avkastningen vid tre olika risknivåer

Kaupthings nya Riskfonder tar fasta på det tydliga sambandet mellan risk och avkastning och investerar i många olika typer av tillgångar för att hålla en förutbestämd risknivå. För att spara i Kaupthings Riskfonder behöver fondspararen därför inte ha någon uppfattning om börsen eller räntan. Frågan är istället vilken risk man är beredd att ta. Fonderna – som funnits i mindre skala i ett år – har genererat mycket god avkastning och erbjuds nu svenska sparare. Kaupthings Riskfonder innebär ett nytt sätt att fondspara. I likhet med fond-i-fonder och fond-i-hedgefonder sprids riskerna mellan olika förvaltare. Det som gör Riskfonderna ensamma i sitt slag är att även aktiva derivatstrategier används i förvaltningen samt att risknivån hela tiden hålls konstant. Fonden investerar i många olika typer av tillgångar och bevakar kontinuerligt hur de underliggande tillgångarna rör sig mot varandra för att alltid motsvara den bestämda risknivån. Kaupthings Riskfonder, som har namn efter isländska vulkaner, finns i tre varianter: – Katla – låg risk (volatilitet 6 %)
– Krafla – medelrisk (volatilitet 12 %)
– Askja – hög risk (volatilitet 18 %) Volatiliteten är ett mått på risk och visar hur avkastningen kan förväntas variera. En högre risknivå ger därmed möjlighet till hög värdetillväxt. ”Riskfonderna är en spännande produkt som vi är mycket nöjda över att kunna erbjuda svenska sparare. Första årets goda utveckling är ett konkret bevis på att detta är ett framgångsrikt koncept och vi är övertygade om att Kaupthings Riskfonder kommer att fortsätta att väcka stort intresse”, säger Mats Andersson, affärsområdeschef Kaupthing Private Banking / Asset Management. För mer information, se www.riskfond.se eller kontakta:
Mats Andersson, chef Private Banking / Asset Management, tel: 08 791 47 23
Mats Ohlson, ansvarig förvaltare för Riskfonderna, tel: 08 791 47 33 eller 073 389 47 33
Peter Borsos, informationschef, tel: 08 791 49 80, 070 317 68 00