Hoppa till innehåll

Karriär Kaupthing – historisk referens

Texten är från 2007

Kaupthing Bank grundades 1982 på Island och har sedan dess vuxit i snabb takt. I dag har vi en stark ställning i Norden och vårt mål är att bli en av de främsta bankerna i Nordeuropa. Som finansiell partner för både privatpersoner och företag omfattar Kaupthing Bank därmed många olika verksamhetsområden och yrkesroller.

Kaupthing Banks dynamiska kultur, drivkraften bakom vår snabba tillväxt, är djupt rotad bland bankens anställda. Det är vår personals breda kompetens och kunskap som utgör själva kärnan i våra tillgångar.

Rekrytering
Kaupthing Bank är en attraktiv arbetsgivare bland de grupper vi rekryterar ur och vår bemanning är resultatet av ett noggrant rekryteringsarbete. Vi söker kontinuerligt personer med en förmåga utöver det vanliga och som identifierar sig med våra kärnvärden och därigenom kan bidra till vår mångfald och fortsatta framgång.

Utveckling och ledarskap
Bankens utveckling drivs av ett lagarbete och en samhörighet som sträcker sig över såväl landsgränser som hierarkiska nivåer. Det kräver en ovanlig kombination av dynamik och integritet av organisationen. Vi utvecklar därför kontinuerligt vår personals färdigheter och yrkeskompetens.

Vi lägger också stor vikt vid att vidareutveckla ett tongivande och effektivt ledarskap. En viktig del av denna process är kontinuerlig ledarskapsutbildning, såväl inom som utanför banken. Att fortsätta att utveckla bankens personal som vår mest värdefulla tillgång är ett av våra viktigaste långsiktiga mål.

Incitament
Vår relativt unga företagskultur utmärks av entreprenörsanda, initiativförmåga och ambition. Det är denna dynamik som är drivkraften bakom våra framgångar. Syftet med bankens vinstdelningssystem är verksamhetens vinster ska komma såväl de anställda som ägarna till del. Genom att personalens och aktieägarnas intressen sammanfaller ökar vår personals incitament att bidra till den fortsatta framgången. Våra optionsprogram har samma syfte.